Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. realizuje projekt regionalny „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:

  • propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
  • przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

 W projekcie biorą udział przedszkola:

  • Publiczne Przedszkole nr 4 w Sieradzu „Słoneczne Przedszkole”
  • Publiczne Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu
  • Publiczne Przedszkole nr 15 w Sieradzu
  • Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu – Monicach
  • Publiczne Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli „Zaczarowana kraina” 

 Regionalnymi koordynatorkami projektu są Dorota Wiśniewska i Anna Zalewska.