Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. realizuje projekt regionalny „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:

  • propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
  • przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

 W projekcie biorą udział przedszkola:

  • Publiczne Przedszkole w Zapolicach
  • Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu
  • Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku
  • Publiczne Przedszkole im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach
  • Zespół Przedszkolny w Wartkowicach

 Regionalnymi koordynatorkami projektu są Dorota Wiśniewska i Anna Zalewska.