mgr Krystyna Juźwicka

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 213
kjuzwicka@cresieradz.edu.pl

Jestem nauczycielką języka angielskiego z trzydziestopięcioletnim stażem pedagogicznym. Jako nauczyciel konsultant staram się wspierać rozwój zawodowy nauczycieli realizując szkolenia w zakresie (między innymi): metodyki nauczania języków obcych, dostosowania warsztatu pracy nauczyciela do zmian zachodzących w systemie oświaty, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego, indywidualizacji pracy z uczniem na lekcjach języka obcego, oceniania kształtującego, nauczania multisensorycznego. 

Prowadzone Szkolenia: