Akcja Adaptacja czyli porozumienie trójstronne: dzieci – rodzice – nauczyciele

Adresat:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Treści:

  • Będę przedszkolakiem – adaptacja z perspektywy dziecka;
  • Jestem rodzicem przyszłego przedszkolaka – adaptacja z perspektywy rodzica
  • Witamy w naszym przedszkolu – adaptacja z perspektywy nauczyciela – wychowawcy;
  • Akcja Adaptacja – sprawdzone rozwiązania.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Kamila Wolska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.