Biblioteka Pedagogiczna z otwartą wystawą…

W dniu 20 czerwca w Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, którą poświęcono papieżowi Polakowi – św. Janowi Pawłowi II. Wystawa dotarła do Zduńskiej Woli w ramach porozumienia, które podpisał pan Łukasz Goldman – dyrektor Centrum z Kancelarią Senatu. Sprowadzenie czternastu imponujących plansz zawdzięczamy osobie pana senatora Michała Seweryńskiego, który wskazał na Centrum jako na placówkę, w której mieszkańcy Zduńskiej Woli będą mogli w spokoju i bibliotecznej atmosferze przypomnieć sobie działalność Jana Pawła II – „obrońcy praw narodów”. Jak podczas otwarcia podkreślał dyrektor Goldman, „przygotowana wystawa ukazuje działalność Jana Powała II podczas podróży zagranicznych do krajów Europy, Afryki, Ameryki i Azji. Ukazuje zaangażowanie papieża w promocję praw narodów do zachowania własnej tożsamości, języka, kultury”. Wśród gości nie zabrakło – obok p. dyrektora, p. senatora, p. kierownik Filii – radnych powiatu zduńskowolskiego – Zbigniewa Piotrowskiego, Tomasza Półgrabi, p. Iwony Woźniak – z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wystawę można oglądać do końca czerwca w oddziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10a w godzinach otwarcia placówki.