Cały świat jest pełen śladów Boga – klasa 5

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Katecheci, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Odnajdywanie miłości Boga do człowieka w otaczającym świecie.
  • Radość z kontemplowania

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 + omówienie

Forma bezpłatna

Wioleta Skorek

SP w Zapolicach

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.