Czytam, badam, odpowiadam … – egzaminacyjne perypetie ósmoklasistów z tekstem nieliterackim

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Seminarium

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele
klas VIII)

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Wykorzystanie tekstów publicystycznych i argumentacyjnych – przykłady zestawów zadań;
  • Pytania do tekstu jako metoda ułatwiająca streszczenie;
  • Badanie struktury tekstu nieliterackiego – przykłady ćwiczeń dla uczniów;
  • Argumentowanie i uzasadnianie w oparciu o tekst nieliteracki – przykłady zadań dla uczniów

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

30 zł

Ilona Lewandowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.