Dzieci potrzebują ciszy – zabawy i ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne w rozwoju i wychowaniu

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas I-III szkoły podstawowej

Treści:

  • Znaczenie relaksacji w eliminowaniu niepożądanych zachowań dzieci.
  • Zestaw zabaw i ćwiczeń uczących właściwego operowania oddechem.
  • Ćwiczenia relaksacyjne i korzyści płynące z relaksacji.
  • Odprężenie, wyciszenie, koncentracja dla dzieci przedszkolnych i pierwszego etapu nauczania.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Dorota Staszak

Platforma Teams 

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz