,,EduAkcja medialna w szkole” – ogólnopolski konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Przedmiotem Konkursu są autorskie materiały edukacyjne np. konspekty, scenariusze zajęć, programy nauczania, projekty i inne wytwory powstałe na potrzeby edukacji medialnej w szkole oraz udokumentowana ich realizacja m.in. film/prezentacja/fotoreportaż, celem – upowszechnianie edukacji medialnej.

Konkurs jest organizowany przez Centrum Edukacji Medialnej. Łączna pula nagród to aż 70 000 zł!

Zgłoszenia do 31 maja 2023 r.

Więcej na stronie: https://cempolska.pl/konkurs/