Edukacja zdalna w praktyce– wokół kompetencji nauczycieli i możliwości szkół

W dniu 2 lutego 2022 r. miała miejsce konferencja on-line, będąca podsumowaniem pierwszego  w historii tej firmy, zdalnego przedsięwzięcia szkoleniowego o dość skomplikowanej strukturze – wiele wątków, wielu prowadzących z różnych miejsc, skonkretyzowany problem główny.

Grant Zdalnie skuteczni, w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER., którego adresatami – uczestnikami szkoleń byli nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz poziomów kształcenia, zakładał wyposażenie ich w treści dotyczące psychospołecznych aspektów edukacji zdalnej, organizacji procesu kształcenia i wychowania, metodyki edukacji zdalnej, monitorowania i oceniania postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, wybranych narzędzi edukacji zdalnej, multimedialnych zasobów edukacyjnych, wykorzystywania multimedialnych zasobów dydaktycznych, zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej oraz prawnych aspektów edukacji zdalnej.

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, której odbiorcami byli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedstawiciele JST odpowiedzialni  za organizację edukacji, poprzez właściwy dobór tematyki wystąpień udzieliła odpowiedzi na pytania czego mieliśmy szanse się nauczyć, czego doświadczyć, jak to robiliśmy?

Szczegółowa tematyka wystąpień była następująca : Elementy edukacji zdalnej w edukacji przedszkolnej – jak zachować właściwe formy i proporcje, Zdalna dydaktyka języka (obcego) – co warto przeanalizować, aby zastosować?, Rozwijanie kompetencji kulturowych na przykładzie zdalnej edukacji polonistycznej, Zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej – istotna jest różnorodność i akcenty, Szanse i ograniczenia w organizacji edukacji zdalnej w szkole podstawowej, Kompetencje nauczyciela z zakresu ICT, a zdalna edukacja przedmiotowa z perspektywy szkoły, Jak blog prowadzony przez nauczyciela może usprawnić edukację zdalną?,  Słodkie i gorzkie w odniesieniu do materiałów, czyli gdzie i jak widzieć kierunki rozwoju edukacji zdalnej – na przykładzie doświadczeń w projekcie z ZPE, Organizacja kształcenia zdalnego w zakresie przedmiotów stereotypowo trudnych do zorganizowania w tej formie, Nie tylko na czas pandemii – edukacja zdalna ukształtowana w projekcie – praktyczne doświadczenia ku przyszłości, Zdalnie skuteczni w ludziach i w liczbach – uogólnienia i wyjątki. 

 Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zdobyliśmy sporo doświadczeń, ale również pokazaliśmy „światu”, że atrakcyjnie wykonujemy nasze zadania i warto korzystać z naszej oferty. W ten sposób również sobie pokazaliśmy standard.