Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i co dalej? – refleksje i rekomendacje do pracy dydaktycznej po egzaminie 2021

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Konferencja

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele
klas VIII)

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Analiza arkusza egzaminacyjnego – rodzaje zadań, sprawdzane czynności;
  • Poziom wykonania zadań – najlepiej i najsłabiej wykonywane czynności;
  • Rekomendacje wynikające z wyników ogólnopolskich egzaminu – przykłady polonistycznych działań dydaktycznych. Dobre praktyki polonistyczne

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

3

30 zł

Ilona Lewandowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.