Egzamin ósmoklasisty z matematyki

W roku szkolnym 2020/2021 na egzaminie ósmoklasisty obowiązują wymagania egzaminacyjne, w których zostały pominięte niektóre treści z obowiązującej podstawy programowej.

Podstawa programowa ze zmianami wprowadzonymi w wymaganiach egzaminacyjnych.
Czego nie będzie na egzaminie w roku 2021
* Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Zmianie ulega także liczba zadań. W arkuszu będzie 15 zadań zamkniętych oraz 4 zadania otwarte, za które można będzie uzyskać 10 punktów. Łącznie będzie więc do uzyskania 25 punktów (a nie 30, jak w poprzednich latach). Nie ulega zmianie czas przeznaczony na wypełnienie arkusza ( 100 minut).

Komentarz do wymagań egzaminacyjnych i przykłady zadań można znaleźć w „Vademecum nauczyciela” przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Przygotowując uczniów do egzaminów korzystamy z arkuszy z poprzednich lat. W tym roku musimy przeanalizować je pod kątem zgodności z wymaganiami egzaminacyjnymi.
W arkuszu z roku 2020 pomijamy zadania: 6, 16, 19 i 21.
W arkuszu z roku 2019 pomijamy zadania: 1, 2, 8, 9 i 11.
W arkuszu z egzaminu próbnego w roku 2020 pomijamy zadania: 8,11, 14.