Finał konkursów XVI Konkurs Literacki talent „Żaden dzień się nie powtórzy” Wisława Szymborska – patronka roku 2023 i II Konkurs „Czytanie to radość!”

W poniedziałek 8 maja w Starostwie Powiatowym w Poddębicach odbył się finał dwóch konkursów organizowanych przez Centrum Rozwoju Edukacji Województw Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Poddębicach. W konkursach wzięli udział uczniowie ze szkół powiatu poddębickiego.

W uroczystości wzięli udział senator RP pan Przemysław Błaszczyk, pani Dorota Więckowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i przedstawicie posła na Sejm RP pana Piotra Polaka, pai Małgorzata Komajda – starosta powiatu poddębickiego, pani Beata Przybylska – członek Zarządu Rady Powiatu Poddębickiego, pani dr Sylwia Dęga-Frątczak – wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz uczestnicy konkursów, nauczyciele i rodzice.

XVI Konkurs „Literacki talent” w tym roku poświęcony był Wisławie Szymborskiej – patronce roku 2023. Zadaniem uczestników było napisać własny utwór literacki (dwa wiersze lub krotka forma prozatorska) do wybranych utworów Wisławy Szymborskiej. W konkursie wzięło udział łącznie 36 uczniów ze szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach, Szkoła Podstawowa w Poddębicach, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Wartkowicach, Szkoła Podstawowa w Zadzimiu, Szkoła Podstawowa w Porczynach.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: pani Magdalena Skubiszewska (przewodnicząca), pani Magdalena Pańczyk oraz pan Bogumił Jóźwiak. Komisja zadecydowała o utworzeniu dwóch kategorii konkursowych, w dwóch kategoriach wiekowych i przyznała następujące miejsca:

I. klasy 4 – 6 szkół podstawowych (18 uczestników):

KATEGORIA POEZJA (6 uczestników):

 • I miejsce: Cezary Kacprzak (SP w Zadzimiu) i Julia Leśniewska (SP w Wartkowicach)
 • wyróżnienie:     Wiktoria Werner (SP w Wartkowicach)

KATEGORIA PROZA (12 uczestników):

 • I miejsce: Patrycja Drzewoszewska (SP w Uniejowie)
 • wyróżnienie: Agata Wolak (SP w Uniejowie)

II.  Klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe (18 uczestników)

KATEGORIA POEZJA (7 uczestników):

 • I miejsce: Nikola Sromecka (SP w Poddębicach)
 • wyróżnienie: Sandra Maciejewska (LO w Poddębicach)

KATEGORIA PROZA (11 uczestników):

 • I miejsce: Kinga Olejnik (LO w Poddębicach) i Marcelina Graczyk (ZSP w Poddębicach)
 • II miejsce: Zuzanna Pacholczyk (SP w Uniejowie)
 • wyróżnienie: Antonina Bartok (LO w Poddębicach)

W II Konkursie „Czytanie to radość!” wzięło udział 74 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych powiatu poddębickiego (Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zygry, Zadzim, Bałdrzychów, Kłódna).

Zadaniem konkursowym było wypełnienie jednego testu miesięcznie od grudnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.  Test zamieszczony był na platformie googole, a link do niego przesyłany był uczestnikom drogą mailową.

Każdy test zawierał około 20 pytań (w tym jedno lub dwa otwarte). Pytania testowe dotyczyły wybranej przez Organizatora tzw. „lektury miesiąca” (XII 2022 r. – Hans Christian Andersen „Brzydkie kaczątko”, I 2023 r. – Carlo Collodi „Pinokio”, II 2023 r. – Danuta Wawiłow „Wiersze”, III 2023 r. – wybrane legendy polskie, IV 2023 r. – Dorota Gellner „Wiersze”).

W każdym miesiącu zwyciężał jeden Laureat Miesiąca, a wszyscy uczestnicy zbierali punkty, które na koniec zostały podsumowane.

Prace oceniała Komisja w składzie: Elżbieta Kowalska – przewodnicząca, Beata Matusiak-Ignar, Anna Perlińska-Supeł.

Na podstawie testów konkursowych Jury wyłoniła:

Laureatów Miesiąca:

 • Grudnia – Kacper Frątczak (SP Wartkowice)
 • Stycznia – Szymon Ślebocki (SP Wartkowice)
 • Lutego – Kacper Jaśkiewicz (SP Wartkowice)
 • Marca – Alicja Czyżo (SP Uniejów)
 • Kwietnia – Nikodem Łatkowski (SP Wartkowice)

Finalistów

 • I MIEJSCE – Kacper Frątczak (SP Wartkowice)
 • II MIEJSCE – Wiktoria Ratajczyk (SP Wartkowice)
 • III MIEJSCE – Szymon Ślebodzki (SP Wartkowice)

Wyróżnienia:

 • Kaja Aniołkiewicz (SP Zygry)
 • Sebastian Buch (SP Bałdrzychów)
 • Alicja Czyżo (SP Uniejów)
 • Igor Durski (SP Wartkowice)
 • Wiktoria Gabrysiak (SP Wartkowice)
 • Weronika Płoszyńska (SP Wartkowice)
 • Maja Przesławska (SP Wartkowice)
 • Maja Biernat (SP Zygry)
 • Jan Szymański (SP Poddębice)
 • Kornel Mielczarek (SP Poddębice)
 • Amelia Miszczak (SP Kłódna)
 • Kacper Lesiak (SP Zadzim)

Wszyscy uczestnicy obydwu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody za udział ufundowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, senatora RP p. Przemysława Błaszczyka, posła na Sejm RP p. Piotra Polaka, radną Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Dorotę Więckowską.

Gratulujemy serdecznie wszystkim Laureatom, dziękujemy wszystkim Uczestnikom obydwu Konkursów, członkom Jury za ich pracę i raz jeszcze dziękujemy wszystkim fundatorom nagród.