IX ogólnopolski konkurs historyczny dla szkół średnich

Władysław Bartoszewski i Rada Pomocy Żydom „Żegota” na tle historii losów obywateli polskich w latach 1939-1945. – IX ogólnopolski konkurs historyczny dla szkół średnich

Zachęcamy do udziału w  IX edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół średnich Patron Roku organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o postaci W. Bartoszewskiego, który odegrała ważną rolę w dziejach Polski i zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r.  jest w bieżącym roku patronem.  Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej INP, pod linkiem:  https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lodz/konkursy-i-projekty/turniej-wiedzy-patron-r/170090,Wladyslaw-Bartoszewski-i-Rada-Pomocy-Zydom-Zegota.html

Termin nadsyłania zgłoszeń do Organizatora upływa 20 października 2022 r.