JAK FIGLOWAĆ Z INNOWACJĄ…

Innowacje pedagogiczne są szansą nie tylko na podniesienie jakości procesu kształcenia w szkołach, ale również na jego uatrakcyjnienie. Szczególnie cenne wydają się takie działania, które sprawiają, że nie tylko lekcje wydają się atrakcyjne, ale i pobyt w świetlicy, która bardzo często uczniom nie kojarzy się dobrze, a w świadomości rodziców funkcjonuje jako tzw. ”przechowalnia”.  Pomysł, który prezentuję pozwala sprawić, by do świetlicy dzieci chodziły chętnie, by znalazły tam nie tylko bezpieczne miejsce oczekiwania na rodziców, ale i miejsce własnego rozwoju. Miejsce,  w którym  dzieją się rzeczy ciekawe i niestandardowe, w którym można się nauczyć tego, na co brak czasu na lekcjach, a jednocześnie popróbować swoich sił w różnych dziedzinach – również tych artystycznych.

Innowacja „Figle graficzne” stworzona i zrealizowana przez Panią Agnieszkę Górczak dała szansę uczniom Szkoły Podstawowej w Krokocicach na zmierzenie się z niełatwą rolą artysty grafika. Udział w innowacji pozwolił poznać nowe techniki plastyczne, zaangażować się w proces twórczy i, być może, odkryć w sobie iskierkę plastycznych uzdolnień. Już tylko z tego powodu warto ją zaprezentować innym nauczycielom, by mogli się zainspirować do podobnych działań. Ale „Figle graficzne” to nie tylko świetny pomysł na ożywienie świetlicy, to również dobrze skonstruowany, poprawny pod względem metodycznym pomysł na działania innowacyjne. Autorka zawarła w swojej innowacji wszystkie ważne elementy – uzasadniła potrzebę realizacji działań innowacyjnych, przedstawiła ich cele, opisała przewidywane do realizacji treści i planowane działania. Zaprezentowała również sposób ewaluacji tych działań. A więc innowacja Pani Agnieszki Górczak to również dobry model dokumentu, z którego można skorzystać, gdy zastanawiamy się, w jakie ramy ująć nasze innowacyjne pomysły. Zachęcam do przyjrzenia się „Figlom graficznym” – możne znajdziecie w nich inspiracje do podjęcia i skonkretyzowania swoich nowych i interesujących pomysłów pedagogicznych.

Pani Agnieszka Górczak – autorka prezentowanej innowacji, uczestniczyła w organizowanym przez nasze CREWŁ kursie doskonalącym „Innowacje pedagogiczne krok po kroku – od pomysłu do wdrożenia”, a innowacja powstała jako efekt udziału w szkoleniu. Tym bardziej miło mi jest ją zaprezentować.

Ilona Lewandowska – konsultant CREWŁ w Sieradzu

Program innowacji pedagogicznej