Jak oceniać prace z wyobraźni i zadania twórcze?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani  nauczyciele

Treści:

  • Źródło i istota twórczości.
  • Jak stwarzać odpowiednie warunki do kreatywnej pracy ucznia?
  • Kryteria oceny prac twórczych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Ewa Masierowska,

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz