Jak pomóc uczniom z doświadczeniem migracji „odnaleźć” się na lekcjach języka polskiego?

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Treści:

  • Lektury  szkolne w formacie ETR – istotne ułatwienie dla uczniów z ograniczoną znajomością języka polskiego.
  • Zasoby Internetu – co warto wykorzystywać w pracy z uczniami.
  • Uczeń z Ukrainy na egzaminie ósmoklasisty.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Ilona Lewandowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz