Jak pracować i jak oceniać uczniów z trudnościami w nauce na przedmiotach przyrodniczych?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Sprawdzone w praktyce szkolnej przykłady sposobów pracy i oceniania, które wspierają ucznia z trudnościami w procesie uczenia się.
  • Wskazanie możliwości indywidualizacji pracy i dostosowania wymagań na przedmiotach przyrodniczych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Anna Guć

Sieradz/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz