Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup

Treści:

  • Kryzys i jego rodzaje. Fazy kryzysu;
  • Wiek adolescencji – na co powinniśmy zwracać uwagę?;
  • Niepokojące zmiany w zachowaniu. Profilaktyka depresji;
  • Istota interwencji kryzysowej w działaniach wychowawcy.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

15

50 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.