Jak zrobić szkolny sejsmograf?

Lekcje dotyczące ruchu drgającego zaczynają się od pytań: ,,amplituda to największa różnica temperatur” lub ,,po co mi to jest potrzebne”.

Jak zrobić szkolny sejsmograf?