KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY NA PLATFORMIE TEAMS

Jak co roku, zapraszamy na bezpłatną Konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy otwierającą rok szkolny 2022/2023

14 września 2022r., godz. 13.30 – 15.00

W PROGRAMIE przedstawienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz oferty edukacyjnej Centrum, a także krótkie omówienie najnowszych zmian w prawie oświatowym.

O realizacji NPRC opowie Pani Barbara Modrzejewska, nauczyciel polonista i bibliotekarz w SP w Dąbrowie Wielkiej.

Na zakończenie – dyskusja wokół najważniejszych kwestii związanych z podręcznikami w bibliotece szkolnej oraz potrzeb środowiska nauczycieli bibliotekarzy.

Prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres:  wchlebowska@cresieradz.edu.pl

Link do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy po zgłoszeniu.