Łódzkie Dwujęzyczne

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w rokuu szkolnym 2023/2024 realizuje kolejną edycję projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:

 • propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
 • przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

 W projekcie w tym roku szkolnym biorą udział przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach:

 • Publiczne Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu
 • Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Zduńskiej Woli
 • Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli
 • Publiczne Przedszkole w Warcie
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach

 Regionalnymi koordynatorkami projektu są Dorota Wiśniewska i Anna Zalewska.