Wojewódzka Inscenizacja Bitwy nad Wartą wrzesień 1939 r. Beleń – Strońsko 2 września 2023 r.

Kierując się zasadą, iż pamięć o wydarzeniach łączy przeszłość z przyszłością, a ich odtwarzanie jest doskonałą lekcją żywej historii dla współczesnych pokoleń, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzkim Domem Kultury organizują 2 września 2023 r. wydarzenie: „Wojewódzka Inscenizacja – Bitwa nad Wartą. Wrzesień 1939”. Do udziału w obchodach rocznicy Bitwy nad Wartą zaprasza Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji na https://www.lodzkie.pl/inscenizacja