Nastaw GPS na egzamin – ćwicz, powtarzaj, twórz. Jak przybliżyć ucznia do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Treści:

  • Analiza arkuszy egzaminacyjnych pod kątem sprawdzanych wymagań
    egzaminacyjnych) – co i jak jest sprawdzane na egzaminie.
  • Propozycje kart pracy,  ćwiczeń oraz zadań rozwijających umiejętności polonistyczne sprawdzanych na egzaminie.
  • Aktywne powtarzanie – jak zaangażować uczniów w proces powtarzania?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

8

40 zł

Ilona Lewandowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz