Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele historii

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Przepisy prawne związane z ocenianiem;
  • Analiza dostępnych w sieci materiałów związanych z nauczaniem historii;
  • Formy oceniania zdalnego na lekcjach historii.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

30 zł

Janusz Jasiński

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.