„Powrót do przyszłości” – czyli czas zacząć przygotowania do egzaminu ósmoklasisty w formule 2025

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Treści:

  • Wymagania podstawy programowej jako punkt wyjścia do egzaminu w formule 2025.
  • Wykorzystanie zasobu lektur obowiązkowych z klas IV-VI oraz klas VII-VIII
    w ćwiczeniach i zadaniach typu egzaminacyjnego – przykłady.
  • Dłuższe wypowiedzi pisemne – przegląd form i tematów. Przykłady ćwiczeń dla uczniów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

8

40 zł

Ilona Lewandowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.