Profesjonalny mentor – kim jest i jaką rolę pełni?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Czym jest mentoring? Proces mentoringu – jak go prawidłowo zaplanować i poprowadzić?
  • Kompetencje i predyspozycje mentora.
  • Autodiagnoza własnych kompetencji w zakresie prowadzenia mentoringu.
  • Rola mentora w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela – towarzyszenie, wspieranie, aktywne słuchanie, zadawanie otwierających pytań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
  • Prowadzenie rozmów kreatywnych z nauczycielem, udzielanie informacji zwrotnej.
  • Sztuka pracy pytaniami. Jak radzić sobie z barierami komunikacyjnymi?
  • Narzędzia coachingowe w pracy mentora.
  • Obserwacja i omawianie z nauczycielem prowadzonych przez niego zajęć.
  • Elementy metody Design Thinking w planowaniu rozwoju pracownika przygotowującego się do zawodu nauczyciela.
  • Dokonywanie rzetelnej oceny  pracy nauczyciela przygotowującego się do wykonywania zawodu.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2 (11.03.2024 r. i 09.04.2024 r. w godz. 14:00 – 18:00)

50 zł

Jadwiga Wysocka, Olga Jaworska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz