Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresat:

Cel:

Zainteresowani nauczyciele

Przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu

Treści:

Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu;
Metodyka nauczania;
Hospitowanie zajęć.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik

150

1100 zł

Ewa Marciniak – Kulka

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.