Razem możemy więcej

Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, od początku sierpnia do końca przyszłego roku realizowane będą dwa projekty edukacyjne wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Źródłem finansowania są środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwszy z projektów to „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, na który Województwo Łódzkie otrzymało wsparcie w wysokości 1 297 600 złotych. Uczestnicy oprócz języka poznają naszą kulturę, zwyczaje i wszystko to, co pomoże im się odnaleźć w naszych realiach. Wsparciem będzie objętych 1200 osób.

Wszystkie kursy są dla uczestników darmowe. Zajęcia odbywać się będą w szkołach prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z najbliższą placówką, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Formularz zgłoszeniowy – Razem Możemy Więcej / Форма заявки – Разом ми можемо більше / Application form – Together We Can Do More