Regionalny projekt „Łódzkie Dwujęzyczne”

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu  we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi  i Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje kolejną edycję  regionalnego projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego województwa łódzkiego i realizowany będzie do końca czerwca 2024.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie rozwijania umiejętności językowych, tworzenie sytuacji edukacyjnych służących budowaniu zainteresowania dziecka językiem angielskim oraz umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego.

Projekt przewiduje bezpłatne pakiety materiałów dydaktycznych dla placówki oraz bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej przez cały czas realizacji projektu. W ramach projektu przewidziane są również bezpłatne szklenia dla nauczycieli – warsztaty w trybie stacjonarnym oraz sieć współpracy i wymiany doświadczeń na platformach Teams i Moodle. Konsultacje indywidualne i zbiorowe dostępne będą dla nauczycieli przez cały czas trwania projektu.

Rekrutacja do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Sieradzu będzie prowadzona do 22 września 2023.  O przyjęciu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń i uzasadnienie chęci udziału w projekcie. Do projektu możemy zakwalifikować tylko 5 placówek przedszkolnych.

W celu zgłoszenia do projektu należy pobrać Kartę zgłoszenia do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”, wypełnić i skan przesłać drogą elektroniczną na adres cre@cresieradz.edu.pl do dnia 22 września 2023. Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 26 września 2023.

Łączymy wyrazy szacunku
Dorota Wiśniewska i Anna Zalewska
koordynatorki regionalne projektu

Zgłoszenie udziału w Projekcie „Łódzkie Dwujęzyczne” III edycja