Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z dziećmi z SPE w szkołach ogólnodostępnych

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pracujący z dziećmi z SPE

Treści:

  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
  • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
  • Dostosowanie programu nauczania (określenie obszarów wymagających rozwijania, usprawniania i utrwalania).
  • Dostosowanie warunków nauki i warunków realizacji potrzeb edukacyjnych.
  • Rewalidacja, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
  • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu.
  • Współpraca z rodzicami.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Marlena Karaś

Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz