Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II). Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli  I cz. szkolenia w radzie pedagogicznej

Treści:

  • Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
  • Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych.
  • Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodziców.
  • Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

16

60 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz