Trening I – prawda/fałsz

Na egzaminie z matematyki, wśród zadań zamkniętych pojawiają się zadania różnych typów. Nie odkryłam czarodziejskiej metody, która przekona naszych uczniów, że zadania zamknięte też się rozwiązuje, a nie zgaduje odpowiedź, ale warto próbować.

 Zacznijmy od zadań typu prawda/fałsz. Karta pracy nr 1 to zadania na pierwszą lekcję – rozwiązujemy je wspólnie z uczniami. Karta pracy nr 2 to zadania do rozwiązania samodzielnie lub w parach (proponuję dać wybór uczniom). Koniecznie zostawiamy miejsce na obliczenia! Odpowiedzi i rozwiązania omawiamy krótko pod koniec lekcji, zwracając uwagę na różne możliwości. Uczniowie przyznają sobie punkty – 1 punkt za obie poprawne odpowiedzi w zadaniu.