Co nas motywuje? Test Wartości Pracy.

Opis testu

„Kotwice mojej kariery” – na tej lekcji uczniowie klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych mogą poznać kotwice kariery i przekonać się, że praca w zgodzie z własnymi wartościami to droga do spełnienia i satysfakcji zawodowej. Scenariusz lekcji „Kotwice mojej Kariery”

Aby poznać własne wartości pracy należy wykonać Test Wartości Pracy. Jego wykonanie zajmie kilkanaście minut, test zawiera 56 pytań.

„Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina, efektu 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Schein zidentyfikował 8 czynników nadających priorytety wyborom  zawodowym. Wybór kariery zgodny z posiadanymi preferencjami, wartościami pracy, powinien skutkować większym zadowoleniem z pracy i pełniejszą realizacją zawodową.

Po wykonaniu testu otrzymamy wykres pokazujący wyniki punktowe struktury naszych wartości. Skale dla której uzyskamy największą liczbę punktów odnoszą się do dominujących wartości i preferowanego rodzaju kariery. Skale z mniejszą ilością punktów oznaczają drugorzędowe wartości i związane z nimi rodzaje kariery. Każda skala została opisana, dzięki czemu można odnieść wysoki wynik na danej skali do wyboru zawodu, który jest zgodny z naszymi wartościami.

Struktura wartości:
– specjalizacja zawodowa oraz przywództwo odnoszą się do rozstrzygnięcia dylematu związanego z poczuciem, która z nich jest ważniejsza i bardziej właściwa dla danej osoby
– autonomia, stabilizacja zawodowa, kreatywna przedsiębiorczość oraz pryncypialność  odnoszą się do dominujących motywacji w pracy.
– wyzwanie odzwierciedla styl rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami.
– zrównoważona kariera odnosi się do integracji kariery ze sprawami rodzinnymi i prywatnymi.

Test jest BEZPŁATNY