Wychowanie fizyczne narzędziem do kształtowania postaw prozdrowotnych

Zapraszam wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego do aktywnego uczestnictwa w sieci pod nazwą: „Wychowanie fizyczne narzędziem do kształtowania postaw prozdrowotnych”.
Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli wychowania fizycznego jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania, dzielenia się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.
Wychowanie fizyczne nie powinno być miejscem oceny sprawności i umiejętności fizycznych ucznia (jeżeli to tylko ewentualnych postępów w kształtowaniu ww.) lecz w ciekawy sposób podaną możliwością kształtowania prawidłowych nawyków i postaw w zakresie:
➢ obcowania z przyrodą;
➢ zdrowego odżywiania się;
➢ potrzeb związanych z koniecznym wysiłkiem fizycznym;
➢ aktywnego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w sieci współpracy nauczycieli wychowania fizycznego jest bezpłatną formą doskonalenia zawodowego, z której oczywiście można uzyskać zaświadczenie.
Napisz do mnie na adres tkus@cresieradz.edu.pl podając swoje imię i nazwisko. Na Twój adres mailowy prześlę nazwę użytkownika (login) i hasło potrzebne do zalogowania.