Zdalne zajęcia świetlicowe

Świetlica szkolna to przestrzeń, w której uczniowie spędzają czas wolny od zajęć. Sytuacja, w której się znaleźliśmy zupełnie zmieniła zasady jej funkcjonowania. Zmieniły się priorytety w edukacji zdalnej – najważniejszym stał się dobrostan uczniów, relacje oraz rozwój zainteresowań i kompetencji. W edukacji zdalnej najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa ucznia, jego relacje z nauczycielem, rówieśnikami, ale również ważne są jego potrzeby i rozwój. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co w tej sytuacji jest możliwe do zrealizowania i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Warto zadać uczniom pytanie, czego chcieliby się nauczyć lub dowiedzieć czy czują potrzebę kontaktu z nauczycielem lub grupą rówieśniczą. Warto zachęcić uczniów, aby rozwijali swoje zainteresowania i pasje, aby poszukiwali. Może zechcą po tygodniu podzielić się z kolegami lub z nauczycielem tym, czego się nauczyli przez ten okres.

Warto również zachęcać do np. obejrzenia sztuki teatralnej, przeczytania książki, wizyty w wirtualnym muzeum i napisanie krótkiej recenzji lub zaprezentowania w taki sposób, aby innych zachęcić do obejrzenia, przeczytania czy odwiedzin.

Edukacja zdalna to okazja do zachęty generowania własnych pomysłów i wyzwań, doświadczeń, aby później dzielić się wynikami z innymi dziećmi, również z nauczycielem.

Potrzebą rozwojową każdego dziecka jest ciekawość, zainteresowanie. Dobierajmy tak zadania do pracy zdalnej, aby w pierwszej kolejności wykorzystać dostępność „materiałów” w domu (np. papier, zabawki dziecka, obowiązki domowe, rodzeństwo), a dopiero na końcu komputer i dostępne w sieci narzędzia i zasoby. Zadania powinny stwarzać dziecku możliwość wykorzystania własnych pomysłów i pozwolić na samodzielność, ale również na próby i błędy.

Zajęcia w świetlicy szkolnej jako zajęcia pozalekcyjne, to:

,,Zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów”.

Głównym celem organizowania zajęć świetlicowych jest więc ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów ucznia, ale również zapewnienie mu alternatywnego spędzania czasu wolnego. Co możemy więc zaproponować jako nauczyciele świetlicy:

• zabawy konstrukcyjne (np. pocięte słomki, kulki z plasteliny i łączenie w bryły lub wymyślone konstrukcje – wykonanie zdjęć),
• mierzenie, ważenie, czytanie przepisów kulinarnych,
• dzień z zegarkiem w ręku (planowanie dnia pracy),
• tworzenie gry, a potem rozegranie jej z członkami rodziny,
• pisanie pamiętnika (umiejętność budowania zdań, poszerzenie słownictwa);
• różne pomysły na prace plastyczne,
• konkursy,
• ćwiczenia dykcji (wierszyki łamiące języki) – nagrywanie ich.

Stwarzajmy przestrzeń, w której zamieszczać będziemy wszelką działalność dzieci (np. zakładka na stronie szkoły, Librus,).

Propozycje stron, które możemy zaproponować dzieciom:

https://miastodzieci.pl/zagadki/lamiglowki-logiczne
http://klanza.bialystok.pl/zwierzatka-zakladki-origami
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/slynne-obrazy
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://ninateka.pl/ – portal ze sztuką, muzyką, filmem, teatrem, literaturą (w tym bajki, animacje i słuchowiska dla dzieci)
https://www.jigsawplanet.com
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/admin
https://wordwall.net/myactivities

Oprac. Dorota Staszak