Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania

Zapraszamy Was do przeczytania raportu Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport zbiera dane z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, ze wszystkich poziomów nauczania (ponad półtora tysiąca odpowiedzi) i wnioski z dwóch spotkań fokusowych z ekspertami i ekspertkami. Lektura raportu nie jest łatwa i pokazuje, że zdrowie psychiczne wszystkich, którzy w szkole uczą się i pracują, powinno stać się priorytetem.