Znaczenie testów sprawności fizycznej w ocenianiu ucznia

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania fizycznego

Treści:

  • Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia.
  • Za co trzeba, a za co nie wolno oceniać ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.
  • Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Tomasz Kuś

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.