27-30 WRZEŚNIA: 16. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA (online) – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Jest to największe w Polsce wydarzenie dotyczące kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online. Skierowana jest do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz branży internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *