Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Adresat:

Cel:

Zainteresowani kandydaci na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Przygotowanie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Treści:

  • Podstawy pedagogiki, elementy psychologii.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

48

600 zł

Ewa Marciniak-Kulka

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz