Takie poczucie własnej wartości, jaka świadomość osobistych możliwości

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi

Treści:

  • Warunki adekwatnej samooceny uczniów. Rola rodziców i wychowawców.
  • Jak trudności przekuwać w moce?
  • Ćwiczenia sprzyjające samopoznaniu i budowaniu poczucia własnej wartości.
  • Coaching indywidualny – mój zamysł na pracę z wybranym uczniem.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

19

60 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/ blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz