Pedagodzy szkolni

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy szkolni

Treści:

  • Wyzwania wynikające z nowych regulacji prawnych.
  • Dziecko wysoko wrażliwe w szkole i przedszkolu.
  • Narzędzia diagnostyczne w pracy pedagoga szkolnego.
  • Moje trudne sytuacje w pracy zawodowej – praca metodą  Action Learning.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5-7

Forma bezpłatna

Ewa Ruszkowska

Sieradz/blended learning (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz