Kształtowanie postawy świadomego konsumenta u dzieci w wieku przedszkolnym

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Treści:

  • Zasady zrównoważonego rozwoju, działania na rzecz ochrony środowiska.
  • Dziecko jako świadomy konsument – przykłady dobrych praktyk promujących edukację o zrównoważonym rozwoju.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Wiśniewska, Małgorzata Ziarnowska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz