Kierownik wycieczki szkolnej

Adresat:

Zainteresowani nauczyciele

Cel:

Treści:

  • Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wycieczki.
  • Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych.
  • Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

10

150 zł

Janusz Jasiński

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz