Kompleksowe wspomaganie szkoły

Zachęcamy do podjęcia decyzji o kompleksowym wspomaganiu dla swojej szkoły. Jest to korzystne nie tylko ze względów merytorycznych, ale również ekonomicznych. Szkolenia rad pedagogicznych realizowane w ramach wspomagania są tańsze niż te realizowane jednorazowo, a dodatkowo pewna pula zajęć jest dla szkoły bezpłatna. Wszystko ustalamy indywidualnie, konsultując się z dyrektorem.

Proszę pamiętać, że wspomaganie  realizowane jest w szkole/placówce w dogodnym dla Państwa czasie i daje  szansę doskonalenia ważnych dla szkoły obszarów, a tym samym przyczynia się do rozwoju szkoły/placówki oraz doskonalenia jakości jej pracy.

Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok.

Jadwiga  Wysocka & zespół
Ewa Ruszkowska & zespół
Ilona Lewandowska  & zespół
Dorota Wiśniewska & zespół