Co i jak widzisz, słyszysz i czujesz – kultura posługiwania się informacją w edukacji

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej analizie źródeł informacji, możliwości, sposobów ich wykorzystywania oraz zmian w tym zakresie:

„Co i jak widzisz, słyszysz i czujesz – kultura posługiwania się informacją w edukacji”

Wymiar godzin: 3;  termin realizacji: 31 maja 2022 r.;  godzina: 12.00 – 15.00 ; forma on-line;

Formularza zgłoszeniowy

Zgłoszenia do udziału w konferencji do piątku 27.05.2022 r.

Ewentualne pytanie proszę kierować do koordynatora – Pani Elżbiety Kowalskiej – elzbieta.kowalska@bpsieradz.pl

Tematyka wystąpień:

 1. Nowoczesne technologie i kultura korzystania z informacji  – wprowadzenie do tematyki konferencji
 2. Książka obrazkowa
 3. Książka aktywnościowa w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 4. Książka z rozszerzoną rzeczywistością
 5. Kamishibai w drodze – alternatywna forma czytania
 6. „Bajki bez barier” – wykorzystanie w działaniach edukacyjnych
 7. „Rzecz o dyscyplinie słowa”
 8. e-czytelnie…
 9. Jak nie dać się zwieść, czyli o krytycznej ocenie informacji
 10. Umieszczanie kluczowych informacji na stronach www – jak nie zniechęcić użytkownika
 11. Aplikacje umożliwiające tworzenie wirtualnych tablic oraz wspólnych kolekcji materiałów edukacyjnych.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania