Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki

16 lutego 2023 r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu odbyła się konferencja „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki” zorganizowana przy współpracy z Wydawnictwem Migra. W ramach konferencji nauczyciele wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez autorkę podręczników do Informatyki Grażynę Kobę i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu eksperta druku 3D Krzysztofa Fortunę. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z narzędziami do tworzenia grafiki trójwymiarowej: SketchUp i Tinkercad oraz dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia, przygotowali model 3D do wydruku, poznali zasady dotyczące druku 3D, obejrzeli modele wydrukowane na drukarce, obserwowali drukarkę podczas pracy.