Edukacja zdalna w praktyce– wokół kompetencji nauczycieli i możliwości szkół

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
uprzejmie zaprasza nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół
na konferencję

Edukacja zdalna w praktyce
– wokół kompetencji nauczycieli i możliwości szkół

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniu 2 lutego 2022 r. w godzinach 1000 – 1430

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Zgłaszać należy się za pośrednictwem linku Edukacja zdalna – zgłoszenie

W konferencji uczestniczyć będą również:

 • Łódzki Kurator Oświaty;
 • Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Link udziału otrzymają Państwo w dniu poprzedzającym  konferencję. Logować można się 20 minut przed konferencją.

W agendzie konferencji:

 • Elementy edukacji zdalnej w edukacji przedszkolnej – jak zachować właściwe formy i proporcje?
 • Zdalna dydaktyka języka (obcego) – co warto przeanalizować, aby zastosować?
 • Rozwijanie kompetencji kulturowych na przykładzie zdalnej edukacji polonistycznej.
 • Zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej – istotna jest różnorodność i akcenty.
 • Szanse i ograniczenia w organizacji edukacji zdalnej w szkole podstawowej.
 • Kompetencje nauczyciela z zakresu ICT, a zdalna edukacja przedmiotowa z perspektywy szkoły.
 • Jak blog prowadzony przez nauczyciela może usprawnić edukację zdalną?
 • Słodkie i gorzkie w odniesieniu do materiałów, czyli gdzie i jak widzieć kierunki rozwoju edukacji zdalnej – na przykładzie doświadczeń w projekcie z ZPE.
 • Organizacja kształcenia zdalnego w zakresie przedmiotów stereotypowo trudnych do zorganizowania w tej formie.
 • Nie tylko na czas pandemii – edukacja zdalna ukształtowana w projekcie – praktyczne doświadczenia ku przyszłości.
 • Zdalnie skuteczni – w ludziach i w liczbach – uogólnienia i wyjątki.
 • Dyskusja i refleksje wokół projektu.
 • Podsumowanie i zamknięcie