Konferencja dotycząca aktualnego modelu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Czternastego września 2022 r., w naszym Centrum odbyła się konferencja dotycząca kluczowych zmian związanych z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Łukasz Goldman – dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, który podczas swojego wystąpienia przedstawił kierunki działania Centrum oraz zaprosił uczestników spotkania do korzystania z bogatej oferty naszych szkoleń.

W dalszej części konferencji osoby prowadzące Pani Violetta Florkiewicz i Pani Ewa Ruszkowska omówiły najistotniejsze zagadnienia związane z wdrażaniem nowego modelu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas szkolenia szczególny akcent został położony na omówienie roli i zadań nowego specjalisty – pedagoga specjalnego.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób: dyrektorów, specjalistów, nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i zapraszamy do korzystania z naszych konsultacji oraz szkoleń skupionych na szczegółowym przedstawieniu zagadnień, związanych z wdrażaniem nowego modelu kształcenia osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.