Konferencja Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Rozwiązania systemowe w profilaktyce szkolnej

03 kwietnia 2023 r. odbyła się w CREWŁ w Sieradzu konferencja nt.: Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Rozwiązania systemowe w profilaktyce szkolnej.

Jej celem było promowanie rozwiązań systemowych w miastach i gminach oraz prezentacja korzyści wynikających z wnikliwej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących i wprowadzania rekomendowanych programów profilaktycznych.

Szkolenie adresowano do pracowników dydaktycznych CREWŁ, pracowników JST, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych.

Na konferencji wystąpili:

Prof. Akademii WSEI w Lublinie Wiesław Poleszak, prezentujący najnowsze wyniki badań dotyczące profilaktyki szkolnej oraz zalecenia dla działań w jej obszarze.

Mgr Joanna Stawska i mgr Emilia Szaflik z SP Nr 2, które zaprezentowały rozwiązania profilaktyczne realizowane w praktyce szkolnej oraz warunki sprzyjające trójstronnej współpracy nauczycieli – uczniów – rodziców. W swojej prezentacji zwróciły uwagę na osobę dziecka, jako widocznego podmiotu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w Ich szkole.

Mgr Krzysztof Rudowski z SP Nr 6 w Zduńskiej Woli, który zaprezentował uczestnikom założenia dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych: “Przyjaciele Zippiego” i “Spójrz Inaczej” oraz podzielił się, w angażujący emocjonalnie sposób, refleksjami długoletniego realizatora tych programów w szkole podstawowej. Dzieląc się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji, wskazał, w jaki sposób udział uczniów klas I-III w programach przekłada się na kompetencje społeczne i interpersonalne tych dzieci, sprzyja budowaniu relacji i nawiązywaniu uczniowskich przyjaźni.